Điều khoản Dịch vụ

Ngày có hiệu lực: 31/05/2020

Chào mừng bạn đến với trang web 24hviettel.com. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, nội dung và dịch vụ hiển thị trên trang web 24hviettel.com được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

  1. Sử dụng dịch vụ

a. Điều kiện sử dụng: Bằng cách sử dụng trang web 24hviettel.com, bạn cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp áp dụng và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng trang web này để gửi hoặc phân phối bất kỳ nội dung không hợp pháp, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc gây hại cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

b. Đăng ký: Một số dịch vụ hoặc chức năng trên trang web có thể yêu cầu bạn đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và không gian lận. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ tài khoản với bất kỳ ai khác. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào.

c. Nội dung người dùng: Khi bạn đăng tải, gửi hoặc chia sẻ nội dung trên trang web 24hviettel.com, bạn vẫn giữ quyền sở hữu hoàn toàn các nội dung đó. Tuy nhiên, bạn cấp phép cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí, không giới hạn và toàn cầu để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và công bố công khai nội dung đó trên trang web và các kênh liên quan. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung mà bạn chia sẻ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

  1. Bảo mật thông tin

Chúng tôi đảm bảo sự bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối trong quá trình truyền thông qua Internet. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.

  1. Giới hạn trách nhiệm

Trang web 24hviettel.com và dịch vụ được cung cấp “như đã có” mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện rõ ràng hoặc ngụ ý nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc dựa trên nội dung được hiển thị trên trang web. Bạn sử dụng trang web này và dịch vụ của chúng tôi tại riêng rủi ro của bạn.

  1. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản mới.

  1. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về các điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ sau:

Địa chỉ: P.2411 chung cư SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe ý kiến của bạn và sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và công bằng.

Lưu ý: Mẫu Điều khoản Dịch vụ này chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là tư vấn pháp lý. Chúng tôi đề nghị bạn tư vấn với một chuyên gia pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp áp dụng.

Xin vui lòng kiểm tra lại trang web 24hviettel.com để xem những cập nhật mới nhất về Điều khoản Dịch vụ.