Bước Chuyển Mình Của Viettel Trong Chiến Lược Bán Hàng Doanh Nghiệp Thời 4 0

Với phương châm ở đâu có sóng viễn thông thì ở đó có hạ tầng và dịch vụ số, Tổng công ty Dịch vụ số Viettel hứa…