Ví điện tử Payoo có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại...

Cách thanh toán hóa đơn điện nước qua ví điện tử Payoo

Việc thanh toán hóa đơn điện hay hóa đơn nước đã trở nên dễ dàng hơn từ khí ví điện tử Payoo chính thức được ra đời….